Onderzoek, schrijven en redactie

Een inhoudelijk goed onderbouwd en prettig leesbaar verhaal is wat ik wil bereiken. Soms betekent dat specialistische informatie vertalen naar een toegankelijk stuk op niveau dat voor een breed publiek aantrekkelijk is. Soms betekent dat het terugbrengen van een grote hoeveelheid informatie tot een bondige inhoud, zonder het oog voor details te verliezen. Soms betekent dat in de archieven duiken, met mensen spreken en vakliteratuur bestuderen om nieuwe gegevens te verzamelen.

Vaardigheden komen niet vanzelf. Inmiddels heb ik ruime onderzoekservaring aan verschillende onderzoeksinstituten opgedaan. Na mijn studie Culturele Antropologie in Utrecht, promoveerde ik in 1997 aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Op hoop van vrijheid’ over de afschaffing van de slavernij in Suriname. In de jaren daarna realiseerde ik een aantal interessante onderzoeksprojecten. Bij het Instituut voor Geschiedenis (Huygens ING) werkte ik in een team van onderzoekers aan de bronnenstudie ‘De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking’. Van 2008 tot halverwege 2015 was ik projectonderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Dat resulteerde in twee boeken: ‘De geschiedenis van de politie in Suriname’ en de ‘Troepenmacht in Suriname’. Het laatste project kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Voor mijn onderzoek ging ik regelmatig naar Suriname. Het prachtige land en de fijne ontmoetingen zijn om nooit te vergeten.

Ik heb gebruik gemaakt van interviews, archief- en literatuuronderzoek. Voor mijn onderzoeksopdrachten sprak ik met heel verschillende mensen, zoals voormalig minister J. Pronk, oud-politiepersoneel in Suriname, voormalig dienstplichtigen, beroepsmilitairen en vrijwilligers. Voor mij waren hun verhalen en ervaringen even interessant. Het menselijk perspectief stond ook in de institutionele geschiedenissen centraal.

Redactioneel werk deed ik naast mijn werk als onderzoeker en als freelancer. Voor het blad OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis. was ik lange tijd recensieredacteur (2007-2015). Daarnaast heb ik als freelancer een aantal boeken geredigeerd voor KITLV Press. Het geeft voldoening om in overleg met de auteur en met respect voor zijn of haar werk een mooi resultaat te bereiken.

© Foto’s: Ellen Klinkers