Boeken

 • 2015
  De Troepenmacht in Suriname, 1940-1975.
  Amsterdam: Uitgeverij Boom. (ook als e-boek beschikbaar).
  Presentatie: 5 november 2015.
 • 2011
  De Geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975; Van koloniale  tot nationale ordehandhaving.
  Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • 2002-2005
  Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave deel 1-3, 1967-1973.
  Bewerkt door M.L.J. Dierikx e.a.
  Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 103).
 • 1997
  Op hoop van vrijheid: van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880.
  Utrecht: Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen 18. Proefschrift.

Artikelen

  • 2017 (met Danny Lo-Fo-Sang)
   De wording van het Korps Politie Suriname;Continuïteit en verandering. In: Cahiers Politiestudies 4: 203-218.
  • 2016
   De opbouw van de Surinaamse Surinaamse Krijgsmacht; Symbool van onafhankelijkheid en ontreddering. In: OSO; Tijdschrift voor Surinamistek en het Caraibisch Gebied 35/1+2: 246-260. Lees hier het artikel op PdF: artikel OSO.ellen klinkers
  • 2015
   De Troepenmacht in Suriname. In: NMMagazine, december 2015: 16-19.
  • 2015
   Van Troepenmacht in Suriname naar Surinaamse Krijgsmacht. In: Militaire Spectator 184/11: 465-477.
  • 2014
   (met Marieke Bloembergen) Dutch Colonial Police. In: Bruinsma, G, Weisburd, D (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Springer Science+Business Media, New York, 1201-1211.
  • 2012/2013
   ‘De spionnen van het koloniaal bestuur; De angst voor het communisme en nationalisme in Suriname.’ Groniek; Historisch Tijdschrift 193:275-290.
  • 2012
   L’émergence d’une force de police au Suriname:  les mutations policières dans une société en mouvement, 1863-1900. In Vincent Denys et Catherine Denis (eds.), Polices d’Empire, XVIIIe-XIXe siècles. Rennes: Presses Univeritaires de Rennes, 47-61. [zie voor de Engelstalige versie van dit artikel de link op de boekpagina van ‘De geschiedenis van de politie in Suriname’ op deze website]
 • 2009
  ‘The Transformation and Downfall of Plantation Culture in Suriname’, in Wim Klooster (ed.) , Migration, Trade and Slavery in an Expanding World; Essays in Honor of Pieter Emmer. Leiden/Boston: Brill, 289-304.
 • 2007
  ‘Moravian Missions in Times of Emancipation: Conversion of Slaves in Surinam during the Nineteenth Century’ in: Robert Beachy and Michelle Gillespie (eds.), Pious Pursuits: German Moravians in the Atlantic World.. Berghahn Books. Vol. 7, European Expansion &Global Interaction.
 • 2007
  ‘De strijd gaat door. Creools verzet na de afschaffing van de slavernij’ in: Peter Meel en Hans Ramsoedh, Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd; Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Bert Bakker/Prometheus.