Foto: A.R. Bottenbley

De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975. Van koloniale tot nationale ordehandhaving.

 

De afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 was de aanleiding voor de oprichting van een politiekorps in Suriname. Een mislukte staatsgreep in 1910 door politiemannen, de goudkoorts en rubberhausse aan het begin van de twintigste eeuw, het opkomend communisme en de koloniale onderdrukking in de jaren dertig waren ontwikkelingen die de politie intens raakten. De lokale politieman vormde de brug tussen de koloniale staat en de Surinaamse samenleving waar hij deel van uitmaakte. Hij was onmisbaar, maar kreeg nooit het volledige vertrouwen van het koloniale bestuur. Dat twijfelde aan zijn loyaliteit, vooral in tijden van crisis.

 Nadat Suriname in 1954 een autonoom gebiedsdeel in het koninkrijk was geworden, werd de politie helemaal door Surinamers bemand en bestuurd. Voormalig politiemannen en – vrouwen komen in het boek aan het woord en vertellen over hun ervaringen in het korps. Zij werden geconfronteerd met stakingen en massale protesten. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk en hees de politie de Surinaamse vlag.

 

Dit boek schreef ik in opdracht van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde in Leiden.

 

 Het boek is te koop via:
https://www.boomgeschiedenis.nl/kernproduct/32/De-geschiedenis-van-de-politie-in-Suriname-1863-1975

 

Lees een relevant artikel: 

Policing in times of change: The rise of a police force in Suriname, 1863-1900.

(dit artikel verscheen in 2012 als L’émergence d’une force de police au Suriname:  les mutations policières dans une société en mouvement, 1863-1900. In Vincent Denys et Catherine Denis (eds.), Polices d’Empire, XVIIIe-XIXe siècles. Rennes: Presses Univeritaires de Rennes, 47-62)