Foto: Ruud Egberts

De Troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld, 1940-1975

Generaties Nederlandse dienstplichtigen hebben voor korte of langere tijd in Suriname gediend bij de Troepenmacht in Suriname (TRIS). Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk en nam de Surinaamse Krijgsmacht (SKM) de defensie over. Waarom waren er tot in de jaren zeventig Nederlandse troepen in Suriname, terwijl het land toen al door een Surinaamse regering werd bestuurd?

Het boek begint in de Tweede Wereldoorlog, toen Amerikanen de defensie in Suriname versterkten om de bauxietmijnen te verdedigen. Het volgt de veranderingen in de jaren vijftig en zestig: Suriname werd een autonoom land binnen het Koninkrijk en het communisme manifesteerde zich voor het eerst in de regio. In de jaren zeventig volgden de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. De doorbraak kwam in 1974 met de aankondiging van de onafhankelijkheid en de  beslissing dat Suriname over een eigen krijgsmacht zou beschikken. In minder dan één jaar tijd werd de TRIS omgevormd tot de Surinaamse Krijgsmacht. Ik beschrijf deze transformatie van TRIS naar SKM in een tijd van oplopende politieke spanningen naarmate de onafhankelijkheid naderde.

Het boek, laat zien hoezeer de geschiedenis van de Nederlandse troepen in Suriname vanaf 1940  verbonden is met de veranderende koloniale verhoudingen.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een samenwerking van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Lees hier een relevant artikel:
http://www.volkskrant.nl/opinie/open-het-archief-over-de-staatsgreep-in-suriname~a3790646/

Lees hier het artikel ‘De opbouw van de Surinaamse Krijgsmacht: ‘Symbool van onafhankelijkheid en ontreddering'(OSO 2016):

artikel OSO.ellen klinkers

Het boek is te koop via:
https://www.boomgeschiedenis.nl/kernproduct/51/De-troepenmacht-in-Suriname