Schrijven en redactie

 

Om een mooi resultaat te bereiken is het belangrijk een inhoudelijk goed onderbouwde én prettig leesbare tekst te schrijven. Soms betekent dat specialistische informatie vertalen naar een toegankelijk stuk dat voor een breed publiek aantrekkelijk is.  Daarvoor kan het nodig zijn een grote hoeveelheid informatie terug te brengen naar een bondige inhoud. Overigens zonder daarbij het oog voor details te verliezen. Of het kan juist nodig zijn een tekst te verhelderen door in de archieven te duiken, met mensen te spreken en vakliteratuur te bestuderen (zie ook onderzoek).

Redactie…

lees meer

Onderzoek

 

Heeft u plannen voor een onderzoek? Ik kan op projectbasis onderzoek realiseren voor particulieren, (lokale) overheid, organisaties en wetenschap. In het bijzonder onderzoek dat is gebaseerd op kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews, literatuurstudie en archiefonderzoek.  

Het Nederlandse koloniale verleden, veiligheid (politie en defensie), de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en diversiteit in de ouderenzorg in Nederland zijn thema’s waaraan ik heb gewerkt.  Juist die diversiteit aan thema’s vind ik motiverend… lees meer

De Troepenmacht in Suriname

De Troepenmacht in Suriname.
De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld, 1940-1975.

Generaties Nederlandse dienstplichtigen hebben voor korte of langere tijd in Suriname gediend bij de Troepenmacht in Suriname (TRIS). Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk en nam de Surinaamse Krijgsmacht (SKM) de defensie over. Waarom waren er tot in de jaren zeventig Nederlandse troepen in Suriname, terwijl het land toen al door een Surinaamse regering werd bestuurd?…lees meer

De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975. Van koloniale tot nationale ordehandhaving.

De afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 was de aanleiding voor de oprichting van een politiekorps in Suriname. Een mislukte staatsgreep in 1910 door politiemannen, de goudkoorts en rubberhausse aan het begin van de twintigste eeuw, het opkomend communisme en de koloniale onderdrukking in de jaren dertig waren ontwikkelingen die de politie intens raakten…..lees meer

Op hoop van vrijheid. Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880.

De afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 is het hoogtepunt in de Surinaamse geschiedenis. Bijna 33.000 mensen werden vrij. Wat gebeurde er met de samenlevingen die op de plantages waren ontstaan? Welke keuzes had en maakte de vrije bevolking na 1863? Hoe ontstond één Creoolse gemeenschap in Suriname uit al die plantagesamenlevingen? Die vragen staan centraal in de dissertatie waarop ik in 1997 aan de Universiteit Leiden promoveerde.Lees meer

© Header foto: Ellen Klinkers