Boeken

 • 2015
  De Troepenmacht in Suriname, 1940-1975.
  Amsterdam: Uitgeverij Boom. (ook als e-boek beschikbaar).
  Presentatie: 5 november 2015.
 • 2011
  De Geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975; Van koloniale  tot nationale ordehandhaving.
  Amsterdam: Boom.
 • 2002-2005
  Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave deel 1-3, 1967-1973.
  Bewerkt door M.L.J. Dierikx e.a.
  Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 103).
 • 1997
  Op hoop van vrijheid: van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880.
  Utrecht: Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen 18. Proefschrift.

Recensies

 • Stephen Snelders, Leprosy and Colonialism, Suriname under Dutch Rule, 1750-1950. TSEG The Low Countries Journal of Social and Economic History  2018 15/2&3: 161-163.
 • Ellen Neslo, Een ongekende elite; De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016 35/1&2.
 • Afra Jonker, De politiekapel van Suriname. (film/Dvd). In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2010 29/2:373.
 • Glenn Willemsen, Dagen van gejuich en gejubel; Viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2008 27/1: 162-163.

Signalementen (ongeveer 300 woorden)

 • Marieke Meijer, Valse Vrienden. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraibisch gebied 2014 33/1+2: 231.
 • Cynthia Mcleod, Hoe duur was de suiker. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2013 32/2.
 • Gert Oostindie, Henk Schulte Nordholt & Fridus Steijlen, Postkoloniale monumenten in Nederland/Post-colonial monuments in the Netherlands. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2012 31/2: 356.
 • Gerrit de Wilde, Het oerwoud beangstigt mij! Dagboek van een dienstplicht. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2011 30/1:217.
 • Bish Ganga, Lalbahadoer; Een fatale liefde. In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2011 30/1: 2018.
 • Sara Blokland & Asmara Pelupessy (eds.), Unfixed; Photography and postcolonial perspectives in contemporary art.  In OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2012 31/2: 357.

Artikelen

  • 2023
   Het kronkelige pad van slavernij naar ‘vrije’ arbeid. In: Rose Mary Allen, Esther Captain, Matthias van Rossum, Urwin Vyent (red.) Staat & Slavernij: Het Nederlandse slavernijverleden en zijn doorwerkingen. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 111-121.  
  • 2020
   Een opmerkelijk bezoek. Op patrouille in Suriname na de Tweede Wereldoorlog In: Anita van Dissel, Jan Hoffenaar en Elsbeth Locher-Scholten (red.) Wat een vondst! Verhalen uit de geschiedenispraktijk. Amsterdam: Boom, 180-192.
   Lees hier het artikel op PdF: Een opmerkelijk bezoek
  • 2017 (met Danny Lo-Fo-Sang)
   De wording van het Korps Politie Suriname;Continuïteit en verandering. In: Cahiers Politiestudies 4: 203-218.
  • 2016
   De opbouw van de Surinaamse Surinaamse Krijgsmacht; Symbool van onafhankelijkheid en ontreddering. In: OSO; Tijdschrift voor Surinamistek en het Caraibisch Gebied 35/1+2: 246-260.
   Lees hier het artikel op PdF: artikel OSO. ellen klinkers
  • 2015
   De Troepenmacht in Suriname. In: NMMagazine, december 2015: 16-19.
  • 2015
   Van Troepenmacht in Suriname naar Surinaamse Krijgsmacht. In: Militaire Spectator 184/11: 465-477.
  • 2014
   (met Marieke Bloembergen) Dutch Colonial Police. In: Bruinsma, G, Weisburd, D (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Springer Science+Business Media, New York, 1201-1211.
  • 2012/2013
   ‘De spionnen van het koloniaal bestuur; De angst voor het communisme en nationalisme in Suriname.’ Groniek; Historisch Tijdschrift 193:275-290.
  • 2012
   L’émergence d’une force de police au Suriname:  les mutations policières dans une société en mouvement, 1863-1900. In Vincent Denys et Catherine Denis (eds.), Polices d’Empire, XVIIIe-XIXe siècles. Rennes: Presses Univeritaires de Rennes, 47-61. [zie voor de Engelstalige versie van dit artikel de link op de boekpagina van ‘De geschiedenis van de politie in Suriname’ op deze website
  • 2009
   ‘The Transformation and Downfall of Plantation Culture in Suriname’, in Wim Klooster (ed.) , Migration, Trade and Slavery in an Expanding World; Essays in Honor of Pieter Emmer. Leiden/Boston: Brill, 289-304.
  • 2007
   ‘Moravian Missions in Times of Emancipation: Conversion of Slaves in Surinam during the Nineteenth Century’ in: Robert Beachy and Michelle Gillespie (eds.), Pious Pursuits: German Moravians in the Atlantic World.. Berghahn Books. Vol. 7, European Expansion &Global Interaction.
  • 2007
   ‘De strijd gaat door. Creools verzet na de afschaffing van de slavernij’ in: Peter Meel en Hans Ramsoedh, Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd; Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Bert Bakker/Prometheus
  • 1999
   `Last van het racisme virus? Vier antiracisme trainingen vergeleken’, in: Tijdschrift voor de Sociale Sector 3/1999: 28-31
  • 1999
   `De strijd tegen hardnekkige vooroordelen.’ Ouderenzorg 5/99: 10-12.