Onderzoek

 

Heeft u plannen voor  een onderzoek? Ik kan op projectbasis onderzoek realiseren voor particulieren. overheid, organisaties en wetenschap. In het bijzonder onderzoek dat is gebaseerd op kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews, literatuurstudie en archiefonderzoek.  

Het Nederlandse koloniale verleden, veiligheid (politie en defensie), de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en diversiteit in de ouderenzorg in Nederland zijn thema’s waaraan ik heb gewerkt.  Juist die diversiteit aan thema’s vind ik motiverend. 

Ervaring

Na mijn studie Culturele Antropologie in Utrecht, promoveerde ik aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Op hoop van vrijheid over de transitie van slavernij naar vrijheid in Suriname.

Vervolgens werkte ik mee aan een project over allochtonen en ouderenzorg in Nederland. Bij het Instituut voor Geschiedenis (Huygens ING) werkte ik in een team van onderzoekers aan de bronnenstudie over de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Van 2008 tot halverwege 2015 was ik onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Dat  onderzoek resulteerde in twee boeken: ‘De geschiedenis van de politie in Suriname’ en de ‘De Troepenmacht in Suriname’. Het laatste boek werd gemaakt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 

Methoden

Voor mijn onderzoek gebruik ik kwalitatieve onderzoeksmethoden: interviews, archief- en literatuuronderzoek. Voor mijn onderzoeksopdrachten sprak ik met heel verschillende mensen, zoals voormalig minister J. Pronk, oud-politiepersoneel in Suriname, voormalig dienstplichtigen en beroepsmilitairen en allochtone werknemers in de ouderenzorg Nederland. Voor mij waren hun verhalen en ervaringen even interessant. Het menselijk perspectief stond ook in de institutionele geschiedenissen centraal.

 @ foto’s: Ellen Klinkers