Onderzoek

 

Lopend project:  Samen met collega’s Maaike van der Kloet en Linda Terpstra werk ik in opdracht van het Nederlands Instituut Militaire Historie aan een onderzoek naar de scheepsramp met Van Imhoff en de gevolgen daarvan voor de nabestaanden. Daarbij kwamen in  januari 1942 meer dan 400 Duitse burgers om het leven.  

 

Ervaring

 Mijn specialisatie is de Nederlandse koloniale geschiedenis, in het bijzonder op het gebied van politie en defensie,  

Na mijn studie Culturele Antropologie in Utrecht, promoveerde ik aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Op hoop van vrijheid over de transitie van slavernij naar vrijheid in Suriname.

Bij het Instituut voor Geschiedenis (Huygens ING) werkte ik in een team van onderzoekers aan de bronnenstudie over de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Van 2008 tot halverwege 2015 was ik onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Dat  onderzoek resulteerde in twee boeken: ‘De geschiedenis van de politie in Suriname’ en de ‘De Troepenmacht in Suriname’. Het laatste boek werd gemaakt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 

Methoden

Voor mijn onderzoek gebruik ik kwalitatieve onderzoeksmethoden: interviews, archief- en literatuuronderzoek. Voor mijn onderzoeksopdrachten sprak ik met heel verschillende mensen, zoals voormalig minister J. Pronk, oud-politiepersoneel in Suriname, voormalig dienstplichtigen en beroepsmilitairen en allochtone werknemers in de ouderenzorg Nederland. Voor mij waren hun verhalen en ervaringen even interessant. Het menselijk perspectief stond ook in de institutionele geschiedenissen centraal.

 @ foto’s: Ellen Klinkers